Komisyon sa Wikang Filipino

Browse over 60 requests from this government agency

The number of Local Paranan Language Speaker

Requested from KWF by C. Cruz at 07:49 PM on November 02, 2023.
Purpose: Research
Date of Coverage: 11/02/2023 - 11/02/2023
Tracking no: #KWF-618997211860

The official name of languages being spoken in each province

Requested from KWF by J. Dullano at 09:35 PM on October 31, 2023.
Purpose: Academic research, requirement as BA Communication student.
Date of Coverage: 01/01/1987 - 10/31/2023
Tracking no: #KWF-814247550228

On K.W.F.'s Online Dictionaries

Requested from KWF by J. Tumang at 03:28 PM on October 23, 2023.
Purpose: Conveying Gratitude, Addressing My Curiosity, and Requesting a Feature
Date of Coverage: 10/23/2023 - 10/23/2023
Tracking no: #KWF-025651037553

Project of KWF

Requested from KWF by K. Custodio at 01:01 AM on October 19, 2023.
Purpose: Capstone Project
Date of Coverage: 10/19/2023 - 10/19/2023
Tracking no: #KWF-912494815251

Republic of the fhilippinas

Requested from KWF by Q. Sheryl Oleta Crespo at 12:33 PM on October 18, 2023.
Purpose: Republic of the fhilippinas
Date of Coverage: 10/10/1981 - 10/10/2020
Tracking no: #KWF-580637259182

Istruktura ng Wikang Filipino

Requested from KWF by S. Coral at 04:54 PM on August 19, 2023.
Purpose: Development and Academic
Date of Coverage: 08/19/2023 - 08/19/2023
Tracking no: #KWF-715630969016

Diksiyonaryong Filipino

Requested from KWF by S. Coral at 04:39 PM on August 19, 2023.
Purpose: Development and Research
Date of Coverage: 01/01/2023 - 08/19/2023
Tracking no: #KWF-367672715143

Manwal ng Ortograpiyang Pambansa

Requested from KWF by S. Coral at 04:29 PM on August 19, 2023.
Purpose: Research and Development
Date of Coverage: 08/19/2023 - 08/19/2023
Tracking no: #KWF-246813339702

Request to disseminate survey link to translators' registry

Requested from KWF by K. Cabling at 02:04 AM on July 20, 2023.
Purpose: Research on translation in the Philippines
Date of Coverage: 07/20/2023 - 07/20/2023
Tracking no: #KWF-300244396423

REQUEST FOR THE NO. OF EMPLOYEES WHO ARE LICENSED HEALTH PROFESSIONALS WORKING IN YOUR AGENCY/OFFICE

Requested from KWF by K. Manuel at 11:34 AM on July 14, 2023.
Purpose: Health Workforce Planning and Policy Development
Date of Coverage: 07/14/2023 - 07/14/2023
Tracking no: #KWF-760638567520

Mga Iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo ng Panitikang Pilipino

Requested from KWF by L. Dela Cruz at 09:14 AM on June 23, 2023.
Purpose: Para sa Pananaliksik
Date of Coverage: 01/14/2014 - 06/23/2023
Tracking no: #KWF-315798379003

House of Representatives chairman on the Board Edward Henry Pacayra Rabe Republic of the Philippines

Requested from KWF by E. Edward henry Pacayra. Rabe at 03:50 PM on May 30, 2023.
Purpose: House of Representatives chairman on the Board Edward Henry Pacayra Rabe Republic of the Philippines
Date of Coverage: 10/04/1980 - 10/04/2020
Tracking no: #KWF-666989285043

Impresyon ni Antonio Luna

Requested from KWF by C. Sida at 02:24 AM on May 22, 2023.
Purpose: Para sa pananaliksik
Date of Coverage: 05/22/2023 - 05/22/2023
Tracking no: #KWF-819361598334

Languages in The PHilippines

Requested from KWF by J. Patricio at 06:53 PM on May 06, 2023.
Purpose: Undergraduate Thesis
Date of Coverage: 01/01/2019 - 05/06/2023
Tracking no: #KWF-021119453690

Hello.I'm Royal family Justice at Lurd empperaon puoi King Edward henry Rabe.Malacañang palace.king

Requested from KWF by K. Mercos Edward Henry Royal Royals leycos Rabe at 05:52 AM on March 12, 2023.
Purpose: Hello.I'm Royal family Justice at Lurd empperaon puoi King Edward henry Rabe.Malacañang palace.king
Date of Coverage: 10/04/1980 - 10/04/2020
Tracking no: #KWF-869441847788

Manwal ng Ortograpiyang Pambansa

Requested from KWF by A. Immaculata at 05:35 PM on February 17, 2023.
Purpose: Research and Development, Translations
Date of Coverage: 01/01/2023 - 02/17/2023
Tracking no: #KWF-386157409893

kapasiyahan Blg. 13-39, s. 2013 ng Kalupunan ng Komisyon ng Wikang Filipino

Requested from KWF by F. Arzadon at 06:23 PM on January 18, 2023.
Purpose: Research
Date of Coverage: 01/01/2013 - 12/31/2013
Tracking no: #KWF-561317261447

Computer database ng mga salitang Filipino at bahagi ng pananalita nito

Requested from KWF by D. Evidor at 03:14 PM on August 28, 2022.
Purpose: Master's Thesis
Date of Coverage: 01/01/1989 - 08/28/2022
Tracking no: #KWF-219935951793

Memorandum Blg. 2022-0663

Requested from KWF by D. San Juan at 09:07 AM on August 13, 2022.
Purpose: Public Interest
Date of Coverage: 08/09/2022 - 08/09/2022
Tracking no: #KWF-083821267999

Resolution No. 17-8 series of 2022

Requested from KWF by D. San Juan at 09:02 AM on August 13, 2022.
Purpose: Public interest
Date of Coverage: 08/13/2022 - 08/13/2022
Tracking no: #KWF-438905798917

Next

About this agency

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ang katangitanging ahensiyang pangwika ng pamahalaan na may mandatong magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas.

Make a Request
Agency Information Inventory

list of all available information