Komisyon sa Wikang Filipino

Browse over 24 requests from this government agency

COA Notice of disallowance amounting to Php929,710.00

Requested from KWF by Benjamin M. Mendillo Jr Mendillo at 12:38 AM on January 05, 2019.
Purpose: Legal Research/COA prohibitions
Date of Coverage: 10/01/2013 - 05/31/2018
Tracking no: #KWF-054435121789

DTR filed by Ma. Cristina Pangan

Requested from KWF by Benjamin M. Mendillo Jr Mendillo at 06:43 AM on November 09, 2018.
Purpose: To verify and confirm any transgression made in accord to sec 22, Rule XIV, EO 292
Date of Coverage: 01/31/2014 - 10/09/2018
Tracking no: #KWF-873101844552

DTR of Kriscell Largo Labor

Requested from KWF by Benjamin M. Mendillo Jr Mendillo at 08:46 PM on November 08, 2018.
Purpose: Transparency of DTR filed
Date of Coverage: 01/31/2016 - 11/08/2018
Tracking no: #KWF-935311340775

KWF Memorandum 2018-214 Pagtatalaga Bilang Nanunungkulang Puno ng SEN

Requested from KWF by Benjamin M. Mendillo Jr Mendillo at 12:41 PM on November 08, 2018.
Purpose: File election offense under Art.22 of Election Code of the Phils. sec.261(g)
Date of Coverage: 05/10/2018 - 11/08/2018
Tracking no: #KWF-290680854013

Commission on Civil Service Ratified Appointment Order

Requested from KWF by Benjamin M. Mendillo Jr Mendillo at 10:19 AM on November 07, 2018.
Purpose: For the public to know the validity/existence of Appointment surrounding the appeal made to CSC.
Date of Coverage: 04/01/2018 - 11/07/2018
Tracking no: #KWF-511452476460

About this agency

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ang katangitanging ahensiyang pangwika ng pamahalaan na may mandatong magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas.

Make a Request
Agency Information Inventory

list of all available information