Komisyon sa Wikang Filipino

Browse over 18 requests from this government agency

Fate of Filipino Subject In the Philippines

Requested from KWF by John Dave Corpuz at 01:53 PM on May 23, 2019.
Purpose: inquiry
Date of Coverage: 05/27/2019 - 05/27/2019
Tracking no: #KWF-062196539681

About this agency

Ang Komisyon sa Wikang Filipino ang katangitanging ahensiyang pangwika ng pamahalaan na may mandatong magsagawa, mag-ugnay, at magtaguyod ng mga pananaliksik para sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng Filipino at ng iba pang mga wika sa Filipinas.

Make a Request
Agency Information Inventory

list of all available information